Sponsorliste træningsstævne

Tusind tak til vores gode præmiesponsorer…
Og stort tak til ihærdige medlemmer, der står for sponsorkontakten.