Home » Fællesskab og sammenhold

Fællesskab og sammenhold

Det at være medlem af en lille klub forpligter både dig og dine forældre.

For at vi kan tilbyde ride-undervisning af god kvalitet til en fornuftig pris, er det vigtigt at vi løfter i flok. Det er de mange arrangementer, der er med til at bidrage til en god økonomi.

Der er mange forskellige opgaver i løbet af året, og skulle du have forældre, der helt vil lave noget andet end hjælpe med hestene, eller hvis man er forhindret på fx en stævnedag, så er er rigtig mange andre opgaver. Alt fra rengøring, pyntning, oprydning, hjælpe i cafeteriet, maling, reparationer og mange mange flere opgaver. Alt kan bruges.

I STH har vi valgt at vi kommer langt med frivillig arbejdskraft – hvor andre klubber har valgt en løsning, hvor man kan betale sig fra frivilligt arbejde.
For at drive klubben på bedste vis, er det vigtigt at alle bidrager og føler sig som en del af fællesskabet.

Det at arbejde sammen i klubben er med at fremme sammenholdet og fællesskabet i klubben.
Det er rigtig sjovt at deltage i det frivillige arbejde, og man lærer de andre ryttere og forældre at kende på en hyggelig og sjov måde.

Er du ny rytter eller forælder, så spørg de mere erfarne og meld dig som hjælper til en erfaren de første gange.

Når ryttere og forældre kender hinanden er det desuden langt nemmere at spørge om hjælp den dag, man har brug for det. OG SÅ ER FRIVILLIGT ARBEJDE SUNDT……  😀

Forbrugermagasinet Samvirke havde i 2016 en artikel om at frivilligt arbejde er decideret sundt. Her er lidt uddrag fra artiklen – link til hele artiklen, finder du nederst på siden

Arbejdet øger livskvaliteten i alle aldre

Både unge og gamle har godt af at være frivillige. I et studie af effekterne af frivillighed blandt gymnasieelever, som blev lavet på University of British Columbia i Canada, kom forskerne frem til, at den gruppe unge, som udførte frivilligt arbejde, fik det bedre både fysisk og psykisk. De fik blandt andet et lavere BMI, en højere selvtillid og var generelt i bedre humør, end de unge, som ikke arbejdede frivilligt.

Er du ældre, giver en indsats som frivillig et bedre helbred, færre bevægelsesmæssige begrænsninger og længere levetid – blandt andet på grund af det sociale samvær og følelsen af, at der er brug for en. Sidder man blot derhjemme dagen lang, kan en ting som ensomhed påvirke det psykiske helbred, og det kan føre til blandt andet depression hos ældre. Det er der dog mange, som undgår isolation gennem frivilligt arbejde.

»Der er ikke nogen tvivl om, at de sociale relationer, man har været vant til at have på arbejdspladsen, er noget, der betyder rigtig meget for folks velbefindende både psykisk og fysisk. Det er vigtigt, at man forsat har nære sociale relationer til andre mennesker efter arbejdslivet, og derfor vælger mange yngre pensionister det frivillige arbejde, når det lønnede arbejde er overstået,« siger Hans Stavnsager.

AT VÆRE FRIVILLIG

Gennem frivilligt arbejde har man mulighed for:
– At gøre noget for nogen
– At have social kontakt med andre mennesker
– At holde sig fysisk og åndeligt i gang

Det er 3 forhold, der anses som nødvendige forudsætninger for et godt liv. De kaldes også ”lykkefaktorer”.

Alle, både frivillige og dem, der modtager den frivilliges indsats, får altså noget positivt ud af det frivillige arbejde både fysisk og mentalt.

Et af kendetegnene ved frivilligt arbejde, er det, Hans Stavnsager kalder kontant afregning: At man hurtigt oplever at få positive fysiske eller mentale gevinster gennem arbejdet. Er det omvendt ikke tilfældet, stopper man ofte med at være frivillig igen.

Se hele artiklen fra Samvirke

Støt dem der støtter os

Sparekassen Thy
Nord-Vest Box
Land-Og-Fritid
RSM Thisted revision og rådgivning
Nordvesttelt og Serviceudlejning