Home » Politikker » Nærværspolitik

Nærværspolitik

Formål:

Foreningen prioriterer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og tilstræber gennem et interessant og udviklende arbejde, at det er attraktivt for den enkelte at være i rideklubben, og at sygefravær forebygges.

Hensigten med denne politik er følgende:

 • At sikre fastholdelse af medarbejdere og begrænse fravær
 • At fastholde vores gode og attraktive arbejdspladser
 • At sørge for god kontakt til sygemeldte medarbejdere
 • At tydeliggøre regler og procedurer i forbindelse med fravær
 • At skabe klarhed over hvordan sygefravær håndteres

Målsætninger:

Med nærværs- og fraværspolitikken ønsker foreningen, at

 • bedre mulighederne for at leve op til foreningens sociale ansvar
 • sikre en konstruktiv dialog om fravær
 • få bedre mulighed for at finde individuelle løsninger til gavn for medarbejderen og foreningen
 • lette og fremskynde tilbagevenden til arbejdet
 • få bedre mulighed for at støtte medarbejdere i personlig krise

Retningslinjer

 • Gennem virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og tilhørende underpolitikker tilstræbes det at forbygge fysiske og psykiske arbejdsmiljøpåvirkninger, og sikre trivsel og nærvær på arbejdspladsen.
 • Det respekteres, at medarbejdere, der er syge, ikke møder på arbejde
 • Ved alvorlig sygdom har virksomheden et socialt ansvar til at støtte medarbejdere, der på grund af sygdom har langvarigt fravær, er ramt af alvorlig eller kritisk sygdom eller har hyppige fraværsperioder af kortere eller længere varighed. Det er en del af bestyrelsens sociale ansvar at være opmærksom på, at et højere sygefravær end normalen hos en medarbejder kan være tegn på personlige problemer og/eller problemer på arbejdspladsen.
 • Fravær på grund af egen sygdom, barns 1. sygedag, graviditetsbetinget sygdom før barselsorlov eller tilskadekomst i tjenesten meldes til bestyrelsen så tidligt som muligt på 1. fraværsdag eller snarest muligt derefter.
 • Bestyrelsen kan forlange lægeerklæring allerede ved 4. sygedag, og i ganske særlige tilfælde tidligere end 4. sygedag.

 Mobbe/Facebook-politik     Sikkerhedspolitik     Nærværspolitik     

Misbrugspolitik     Ordensregler

Støt dem der støtter os

Sparekassen Thy
Nord-Vest Box
Land-Og-Fritid
RSM Thisted revision og rådgivning
Nordvesttelt og Serviceudlejning