Home » Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling i Sportsrideklubben Thisted
ONSDAG den 22. februar 2023 kl. 19 i rytterstuen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2022 og budget for 2023 for STH/Sportsrideklubben Thisted
  4. Valg af stemmetællere
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Behandling af indkomne forslag
    (frist for fremsendelse af forslag til bestyrelsen er d. 15. februar 2023)
  7. Uddeling af klubpokaler
  8. Evt.

                                                                                       Bestyrelsen STH

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er IKKE på valg:
Christina Bloch
Jakob Overgaard

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Emma Gade Mouritzen           Valgt for 2 år i 2022 men er udtrådt af bestyrelsen pga. flytning. Der skal findes en afløser for 1 år
Dorthe Clemmensen              er udtrådt af bestyrelsen og ønsker ikke genvalg
Anders Brix Harkjær              modtager genvalg

Valg af 2 suppleanter for 1 år
Karin Fredsøe                      modtager genvalg
Bente Hornstrup                  modtager genvalg

Valg af 2 juniormedlemmer for 1 år
Sofie Eva Ahlmann Pedersen
Agnes Bakmann Sørensen        modtager genvalg
Clara Jensen                       modtager genvalg
Philippa Bidstrup                  modtager genvalg
Julie Fredsøe                       modtager genvalg
Kathrine V. Rask                  modtager genvalg

Revisor valgt i 2022 for 2 år – dermed ikke på valg
Brandt Revision

 

Støt dem der støtter os

Sparekassen Thy
Nord-Vest Box
Land-Og-Fritid
BRANDT Revision & Rådgivning
Nordvesttelt og Serviceudlejning