Generalforsamling

Sportsrideklubben Thisted Onsdag den 27. februar 2019
kl. 19.30 i rytterstuen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2018 og
  budget for 2019 for STH og Sportsrideklubben Thisted Reklamer
 4. Valg af stemmetællere
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  Tanja Kusk Larsen – modtager genvalg
  Karl Kristian Guldhammer – modtager genvalg
  Anna Marie Ringsborg – modtager IKKE genvalg
  Per Nielsen – modtager IKKE genvalg

  Valg af 2 suppleanter for 1 år
  Valg af 2 juniormedlemmer for 1 år

 6. Valg af revisor (revisor ikke på valg i 2019)
 7. Behandling af indkomne forslag
  (frist for fremsendelse af forslag til bestyrelsen er d. 20. Februar 2019)
 8. Uddeling af klubpokaler
 9. Evt.

Bestyrelsen STH

2019_Generalforsamling