Home » Generalforsamling

Generalforsamling

Sportsrideklubben Thisted 2022

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2021og
  budget for 2022 for STH og Sportsrideklubben Thisted Reklamer
 4. Valg af stemmetællere
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  – Christina Bloch
  – Jakob Overgaard
  – Anette Cadovius Rasmussen
  Følgende bestyrelsesmelemmer er IKKE på valg:
  – Dorthe Clemmensen
  – Anders Brix Harkjær
 6. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 7. Valg af 2 juniormedlemmer for 1 år
 8. Valg af revisor (revisor ikke på valg i 2021)
 9. Behandling af indkomne forslag
  (frist for fremsendelse af forslag til bestyrelsen er 8 dage før generalforsamlingen)
 10. Uddeling af klubpokaler
 11. Evt.

Bestyrelsen STH

Støt dem der støtter os

Sparekassen Thy
Nord-Vest Box
Land-Og-Fritid
BRANDT Revision & Rådgivning
Nordvesttelt og Serviceudlejning