Home » Generalforsamling

Generalforsamling

Sportsrideklubben Thisted 2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2020 og
  budget for 2021 for STH og Sportsrideklubben Thisted Reklamer
 4. Valg af stemmetællere
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  – Gitte Hilstrøm
  – Freja Wagner
  Følgende bestyrelsesmelemmer er IKKE på valg:
  – Christina Bloch
  – Karl Kristian Guldhammer
  – Jacob Overgaard
 6. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 7. Valg af 2 juniormedlemmer for 1 år
 8. Valg af revisor (revisor ikke på valg i 2019)
 9. Behandling af indkomne forslag
  (frist for fremsendelse af forslag til bestyrelsen)
 10. Uddeling af klubpokaler
 11. Evt.

Bestyrelsen STH

 

Støt dem der støtter os

Sparekassen Thy
Nord-Vest Box
Land-Og-Fritid
BRANDT Revision & Rådgivning
Nordvesttelt og Serviceudlejning