Home » Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling i Sportsrideklubben Thisted senest afholdt 
onsdag den 21. februar 2024 kl. 19 i rytterstuen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2023og budget for 2024for STH/Sportsrideklubben Thisted
  4. Valg af stemmetællere
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Behandling af indkomne forslag
    (frist for fremsendelse af forslag til bestyrelsen er d. 14. februar 2024)
  7. Uddeling af klubpokaler
  8. Evt.

                                                                                       Bestyrelsen STH

 

 

Støt dem der støtter os

Sparekassen Thy
Nord-Vest Box
Land-Og-Fritid
RSM Thisted revision og rådgivning
Nordvesttelt og Serviceudlejning