Home » Politikker » Rygepolitik

Rygepolitik

Formål:

STH ønsker at være en røgfri rideklub. Med udgangspunkt i gældende lovgivning, og det overordnede værdigrundlag er der udarbejdet en rygepolitik, som er gældende for medarbejdere, medlemmer og gæster i foreningen.

Foreningen ønsker at være en attraktiv rideklub, hvor medarbejdere kan passe deres arbejde uden at blive udsat for passiv rygning.

Retningslinjer:

Al rygning foregår udendørs på nærmere anviste områder. Herved undgås det, at andre udsættes for røg.

  • Det er ikke tilladt at ryge i foreningens køretøjer.
  • Overtrædes rygepolitikken af en medarbejder, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen.
    • Ved 1. overtrædelse irettesættes medarbejderen mundtligt
    • Ved 2. overtrædelse irettesættes medarbejderen skriftligt
    • Ved 3. overtrædelse ophører samarbejdet mellem pågældende og STH.
  • Bestyrelsen har ansvaret for, at alle overholder rygepolitikken. Bestyrelsen har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder rygepolitikken.

 Mobbe/Facebook-politik     Sikkerhedspolitik     Nærværspolitik     

Misbrugspolitik     Ordensregler

Støt dem der støtter os

Sparekassen Thy
Nord-Vest Box
Land-Og-Fritid
RSM Thisted revision og rådgivning
Nordvesttelt og Serviceudlejning