Home » Politikker » Mobbe/Facebook-politik

Mobbe/Facebook-politik

Formål

I vores forening ser vi god trivsel som en forudsætning for at både foreningen og medarbejdere kan udvikle sig i en god retning.

Formålet med at lave en mobbepolitik er at undgå mobning i vores foreningen ved at have en klar holdning om, at det er uacceptabelt og have klare retningslinjer for, hvordan det håndteres, hvis det forekommer.

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange, udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, og hvis disse handlinger opfattes som sårende eller nedværdigende, og den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig mod dem.

Målsætning:

Vores forening skal være et sted hvor, der er rart at være, fysisk og virtuelt (Facebook), hvor man omgås på en værdig måde og behandler hinanden med respekt, også selvom vi er forskellige

Retningslinjer

For at forebygge mobning og sikre en god trivsel generelt i foreningen vil vi løbende arbejde aktivt med følgende aktiviteter i hverdagen:

 • I vores forening er trivsel et fælles ansvar, og derfor er alle i foreningen, både bestyrelse, ansatte, elever og gæster, ansvarlige for at bidrage til at mobbepolitikken efterleves
 • Arbejdspladsvurderinger. – APV’erne afdækker og sikrer, at der løbende er fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder mobning. (APV-tjekliste kan findes her APV Kultur og Sport)
 • Kortlægninger af det psykiske arbejdsmiljø. – I det omfang der er behov for det, kortlægges det psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af disse kortlægninger iværksættes konkrete tiltag til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.
 • Medarbejder-udviklings-samtaler. – Der afholdes årlige MUS for alle medarbejdere, hvor mobning er et af temaerne.
 • Introduktion af nye medarbejdere. – Der afholdes et indledende møde med nye medarbejdere, hvor der bydes velkommen, orienteres bredt om virksomheden, og hvor medarbejderens kompetencer afklares.
 • Sociale arrangementer. – Der afholdes årlige sociale arrangementer.

I tilfælde af, at der forekommer mobning i vores forening, er vores retningslinjer følgende:

 • Alle, bestyrelse såvel som medarbejdere, har et ansvar for og pligt til at gribe ind, hvis man overværer en situation, som kan karakteriseres som mobning. Man kan gribe ind i selve situationen, eller man kan rette henvendelse til bestyrelsen. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.
 • Den enkelte medarbejder, elev eller gæst som føler sig krænket og/eller chikaneret, har så vidt muligt pligt til at sige fra. Det kan gøres direkte til den eller de personer, som udøver mobningen, eller til et bestyrelsesmedlem eller foreningens medarbejder.
 • Alle bestyrelsesmedlemmer eller foreningens medarbejder, er forpligtiget til at tage ansvar for, at der i dialog med de involverede partner findes en løsning på problemet, samt til at følge op på de involverede efter nogen tid.
 • Hvis mobning findes sted på det Facebook, forbeholder site_administratoren sig retten til at slette indlæg uden varsel. Og der vil på ligefod med fysiks mobning blive rettet henvendelse til bestyrelsen, som er forpligtiget til at tage ansvar.

8 gode råd til Facebook ved aktivitet

 1. Tænk over hvad du lægger ud – der er ingen fortrydelsesret på nettet.
 2. Facebook kræver kun dit samtykke/accept én gang for at bruge dit indhold – nu og fremover.
 3. Facebook forbeholder sig ret til at udbygge din personprofil via andre kilder og lagrer alle dine digitale data (mails/billeder/video) og spor over din Internetfærden
 4. Facebook forbeholder sig ret til fri anvendelse/kopier af dit indhold som du lægger på nettet selvom du har bedt om at få slettet din profil/hjemmeside
 5. Pas på hvad du skriver på nettet. Pas på ordvalget. Du må ikke komme med injurierende eller diskriminerende udfald.
 6. Pas på med at offentliggøre dine private/intime fotos på Internettet
 7. Pas på, du kan blive afhængig – der tales om Facebook-narkomani
 8. Brug din sunde fornuft

 Mobbe/Facebook-politik     Sikkerhedspolitik     Nærværspolitik     

Misbrugspolitik     Ordensregler

Støt dem der støtter os

Sparekassen Thy
Nord-Vest Box
Land-Og-Fritid
RSM Thisted revision og rådgivning
Nordvesttelt og Serviceudlejning