Home » Politikker » Sikkerhedspolitik

Sikkerhedspolitik

Formål

I vores forening anser vi sikkerhedspolitikken som en vigtig forudsætning for at både foreningen og medarbejdere kan udfører deres arbejde forsvarligt.

Formålet med at lave en sikkerhedspolitik er at undgå ulykker i vores forening og ved at have en klar holdning om, og have klare retningslinjer for, hvordan ulykker udgås, og imødekomme Dansk Ride Forbunds regler for sikkerhed i rideklubber.

Målsætning:

Vores forening skal være et sted hvor, der er sikkert at være, hvor man omgås heste på en sikker og forsvarlig måde og behandler såvel lokaler og heste med respekt.

Retningslinjer

Undervisning: 

ALT RIDNING ER PÅ EGET ANSVAR.

 • En undervisningstime har en varighed på 60 min. De første 10 min, og de sidste 10 min. bruges til at skridte hestene varme, samt skridte dem af. Der kan forekommer overlab i timerne, især i vinter månederne.
 • Skridt varm og skridt af inden for hovslaget, tag hensyn til hinanden.
 • Der er ingen undervisningspligt i STH.
 • Det er tilladt privatryttere at benytte andre undervisere end STH-ansatte.
 • Har du i perioder behov for ekstra undervisning, er der mulighed for enelektioner/ridning efter aftale med den enkelte underviser.
 • Holdundervisningen er niveau inddelt – for at kunne give den enkelte rytter den optimale undervisning. Det er op til Træneren(e) at vurdere hvilket niveau den enkelte elev befinder sig på. Dette sker i samråd mellem Træneren og ekvipagen (hest & rytter).
  Det er tilladt med springning udenfor undervisningen, men af hensyn til sikkerhed, må dette kun ske under opsyn af en forældre, eller en over 18 år, der kan handle på forsvarlig vis.
  HUSK: Materialerne stilles tilbage på plads så der er ryddet op efter brug.
 • Hvis en rytter er fraværende pga. ferie må rytteren gerne bede en anden om at ride på hesten/ponyen i rytterens fravær.

Longering:

 • Longering må kun finde sted i den lille ridehal, udenfor undervisningstiden.
 • Motionering af løse heste/ponyer skal foregå under opsyn og kun i den lille ridehal, og må kun være kortvarig.

 Stalden:

 • Alle heste skal altid være forsvarligt bundet på staldgangen, og under opsyn. Dvs. at når hesten står på staldgangen skal den bære grime, fastgjort til begge sider med kæder eller træktov.
 • Staldgangen skal være ryddet og der må ikke efterlades noget. Det betyder, at dækkener, strigler m.m. lægges på plads efter brug.
 • Der skal fejes efter ridning. Koste, skovle m.m stilles på plads efter brug.
 • Alt affald m.m.lægges i skraldespanden inden du forlader stedet.
 • Løb eller råb ikke i stalden.
 • Ikke ride på staldgangen

 Ridehal & ridebaner:

 • Bær godkendt ridehjelm under ridning.
 • Bær godkendt sikkerhedsvest under springning.
 • Tal aldrig i mobiltelefon under ridning..
 • Opstigning og afstigning – skal altid foregå på midten.
 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet.
 • Du må aldrig bruge pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
 • Du må aldrig spore uhæmmet.
 • Som gæst er det vigtigt at du viser hensyn ved ikke at larme eller tale for højt.
 • Som gæst/tilskuer er det vigtigt at du ikke henvender dig til ryttere eller trænere, mens der er undervisning.
 • Der skal samles klatter op i ridehallen

 Fold:

 • Hav hesten i grime og træktov.
 • Træk altid kun en hest ad gangen.
 • Lukkes flere heste ud samtidig, så slip først når alle er klar.
 • Slip først din hest løs, når der er fri bane på folden
 • Vær to sammen, når I henter hesten. Husk gå aldrig ind midt i flokken, når du skal hente din hest.

Ved ulykker:

Er du barn, og ved du ikke hvad du skal gøre, skal du råbe højt efter hjælp og finde en voksen hurtigst mulig!

Førstehjælpens grundprincipper

Førstehjælpens 4 hovedpunkter er:

 • Skab sikkerhed
 • Vurdér personen
 • Tilkald hjælp
 • Giv førstehjælp

Skab sikkerhed

 • Stands ulykken

Inden man begynder den egentlige førstehjælp, skal ulykken standses – sørg for, at hesten ikke længere er til fare for den tilskadekomne. Kan man ikke umiddelbart standse ulykken, må man få den tilskadekomne væk fra faren, det vil sige, at det kan blive nødvendigt at flytte vedkomne.

 • Egen sikkerhed

Det er helt afgørende, at hjælperen/vidnet ikke selv bliver et nyt offer – vær sikker på, at du selv og andre ikke kan komme til skade.

Vurdér den tilskadekomne

Når man er ved den tilskadekomne, vil man hurtigt ved råb og berøring kunne afgøre om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs.

Det grundlæggende princip man anvender i al førstehjælp til syge/tilskadekomne er:

 • A – Airway (frie luftveje)
 • B – Breathing (vejrtrækning)
 • C – Circulation (kredsløbet og hjertet)

Det er afgørende, at man undersøger og behandler i den nævnte rækkefølge, da frie luftveje er en forudsætning for at man kan trække vejret eller få luft i lungerne, og vejrtrækning er igen en forudsætning for blodcirkulation.

Ganske ofte vil simple manøvrer til at skabe frie luftveje medføre, at personen selv begynder at trække vejret. Det kunne for eksempel være ved synlige fremmedlegemer i munden, hvor disse fjernes med fingrene eller ved bevidstløshed, hvor hovedet bøjes let bagover og hagen skubbes frem.

Bevidstløse personer vil ikke selv kunne opretholde ”frie luftveje”, da tungen falder tilbage mod ganen og forhindrer vejrtrækningen. Kæbeløft og bagoverbøjning af hovedet vil i denne situation på få sekunder være livreddende, men er samtidigt forudsætningen for at man selv vil kunne blæse luft i lungerne på den tilskadekomne, hvis vedkomne ikke selv trækker vejret.

Livreddende førstehjælp:

 • Giv kunstigt åndedræt med 2 pust gennem mund eller næse
 • Hjertemassage gives med 30 tryk midt på brystkassen lige under brysterne

Ved mistanke om slag mod hovedet eller ryggen skal man dog nøjes med at løfte hagen frem og ikke bøje hovedet tilbage for at undgå at komme til at beskadige rygmarven ved brud på hals-hvirvlerne.

Cirkulationen undersøges hurtigt ved at se efter tegn på liv, der kan være normal vejrtrækning, hoste og bevægelser.

Tilkald hjælp

 • Råb eller ring efter hjælp
 • Ring 112 og fortæl:
  • hvad der er sket
  • hvor det er sket
  • hvor mange der er kommet til skade.

Alarmcentralen kan hjælpe med råd i den konkrete situation. Ved hjertestop vil alarmcentralen f.eks. ofte kunne vejlede med genoplivning og anvise nærmeste hjertestarter (AED). Alarmcentralen er bemandet med sundheds-fagligt personale.

Giv almindelig førstehjælp

Er ABC sikret og har personen ikke hjertestop eller vejrtræknings-stop, kan man gå videre med almindelig førstehjælp. Det er nødvendigt til stadighed at observere den tilskadekomne tæt, da tilstanden hurtigt kan ændre sig. Bliver man nødt til at forlade en tilskadekommen lejres vedkommende i stabilt sideleje for at bevare frie luftveje og forhindre kvælning af for eksempel opkast og vedkomne beskyttes mod afkøling med tæpper, overtøj eller lignende.

 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.
 • Førstehjælpsudstyr findes i rytterstuen
 • Giv hjælperne plads
 • Spørg om du kan hjælp
 • Underet pårørende
 • Underret bestyrelsen

 Mobbe/Facebook-politik     Sikkerhedspolitik     Nærværspolitik     

Misbrugspolitik     Ordensregler

 

Støt dem der støtter os

Sparekassen Thy
Nord-Vest Box
Land-Og-Fritid
RSM Thisted revision og rådgivning
Nordvesttelt og Serviceudlejning