Home » Politikker » Misbrugspolitik

Misbrugspolitik

Formål:

Formålet med foreningens misbrugspolitik er at skabe en ramme til at forebygge et misbrug opstår og til at hjælpe og støtte en misbruger til at komme ud af sit misbrug.

Ved misbrug forstås et forbrug af legale eller illegale rusmidler, som påvirker den enkelte på en sådan måde, at det har betydning for udførelsen af arbejdet, samarbejdet med bestyrelse, kolleger og/eller er til gene for andre.

Målsætninger:

  • Misbrug er uacceptabelt og uforeneligt med arbejdet, og kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen uden varsling.
  • Misbrug skal forebygges.
  • Misbrug skal imødegås med en tidlig indsats.
  • Ansatte med misbrugsproblemer skal ydes hjælp og støtte.

Retningslinjer

Bestyrelsen

  • Bestyrelsen har ansvar for at arbejde med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, herunder forebyggelse og håndtering af misbrug hos de ansatte.
  • Bestyrelsen skal være opsøgende, deltagende og motiverende i forhold til at få afhjulpet problemet. Det er bestyrelsens pligt at tage initiativ til en samtale med den ansatte.

Håndtering af et misbrugsproblem skal foregå gennem dialog med misbrugeren, og bestyrelsen skal stille krav til misbrugeren om at gøre en indsats for at løse problemet.

Kollegaen

Det er et ansvar i fællesskab at hjælpe og støtte en kollega til at komme ud af et misbrug.

Det kan være nødvendigt for en kollega at gøre ledelsen opmærksom på et misbrugsproblem. Det kan være af hensyn til, at den ansatte med et misbrug ydes hjælp, eller for at sikre kunders/brugeres tillid til virksomheden.

Kolleger har endvidere en vigtig støttende rolle i forhold til at motivere misbrugeren til at komme ud af sit misbrug.

Misbrugeren

Den ansatte, der har et misbrugsproblem, har ansvar for at komme ud af misbruget samt at medvirke til løsning af problemet.

Den ansatte skal arbejde på at finde den løsning, der er mest optimal i forhold til den foreliggende situation.

Når et misbrug konstateres, er det vigtigt, at den ansatte med et misbrug indgår i en dialog om sit misbrug. Dialogen skal klarlægge problemets omfang, herunder behovet for behandling.

 Mobbe/Facebook-politik     Sikkerhedspolitik     Nærværspolitik     

Misbrugspolitik     Ordensregler

 

Støt dem der støtter os

Sparekassen Thy
Nord-Vest Box
Land-Og-Fritid
RSM Thisted revision og rådgivning
Nordvesttelt og Serviceudlejning